Проектозакон във Франция за борбата с пиратството в Интернет

Френското правителство предложи на Сената нов закон за борбата срещу пиратството, според който ще се създаде специализиран държавен орган, който може да спира до 1000 достъпа до Интернет на ден по молба на притежателите на авторски права нарушени в Мрежата.

Статия от Le Monde diplomatique, в която се коментират противоречията на френския закон с политиката на общността в тази област.

Френската федерация по тенис oсъди два уеб сайта за залагания

Решението  на Парижкия градски съд (TGI de Paris) е добра новина за организаторите на спортни събития, които пледират за монопол над игрите и залаганията, свързани със събитията, които организират. via Juriscom.net

Българска роза ще бъде защитена като означение за произход на европейско ниво

Статия на английски тук, via novinite.com.

Mme M. B., M. P.T., M. F .D. c/ Wikimedia Foundation Inc.

Интересно съдебно решение via juriscom.net, чрез което TGI de Paris отказва да подведе под отговорност Wikimedia Foundation Inc., за посегателство над личния живот на жалбоподавателите,  тъй като според законовите разпоредби дружеството  няма задължение да контролира съдържанието публикувано в Wikipedia от различни автори. В случая на Wikimedia е отказано качеството на издател.

 Според действащия закон във Франция, лицата, които са констатирали нарушение на  права им в “енциклопедията” Wikipedia  е трябвало да информират Wikimedia в предвидената законова форма (препоръчано писмо), след което последната трябва да предприеме необходимите мерки за сваляне на спорното съдържание.

В случая жалбоподавателите са писали e-mail и не са спазили процедурата за информиране,  предвидена от закона.

Жалбата им е отхвърлена,  въпреки че има реално нарушение на правата им.

MАЙКРОСОФТ и ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

В Капитал интересна статия за вечната любов между българските управници, Майкрософт и техните представители в България.

Няма ли административен съд в България?

LE PARFUM

Едно интересно съдебно решение, чрез което Апелативният съд от Екс- ан-Прованс се противопоставя на Френския Върховен съд и решава, че парфюмът може да се счита за произведениe,  защитено с авторски права.

Дебатът между Втората и Върховна инстанция продължава.

Френски съд осъди Google Video

да плати 35 000 eвро за разпространението без разрешение на филма Tranquility Bay.

Резюме на решението.

Европейската Директива 2004/48/CE от 29 април 2004 интегрирана във Франция

С известно закъснение, Франция интегрира тази директива в законодателството си.  Мерките за борба с нарушенията на интелектуална собственост са засилени.

От държавите членки, първенец в приемането на Директивата беше Германия.

Законът предвижда редица новости.

  • Материалната юрисдикция във Франция по ИП права ще бъде съсредоточена само в един съд. За Париж това е Tribunal de Grande Instance de Paris.

От една страна, това улеснява избора на съд, между гореспоменатия и Търговския съд (компетентен до преди няколко дни) и съсредоточава тези доста технически дела в ръцете на специализирани магистрати. Но от друга страна, ако не се увеличи броят на тези съдии,  очаква се задръстване на съда и забавяне на делата.

  • Друг интересн аспект на новия закон  е начинът на  изчисление на щетите нанесени на притежателите на марки.

Опциите предвидени от директивата са няколко.

Определянето на обезщетението е най-трудната част от делото: ищецът трябва по принцип да поднесе обективно доказателство за претърпени щети и пропуснати ползи от факта, че някой е изполвал идентична или сходна марка или е действал в условия на нелоялна конкуренция.

Сумите, с които  съм се се сблъсквала в практиката варират от 1 евро до милион и понякога зависят от настроението в залата.

Новите норми би трябвало да внесат ред и обективност в система, макар и  вече тя да е критикувана.  Според някои юристи новите норми са в разрез с класическата трилогия на гражданската отговорност (вина, вреда и връзка межуд двете).

Като цяло новите правила са предвидени в полза на ищеца, за който представянето на доказателства за претърпени вреди и загуби е улеснено.  За повече информация: френски закон и директива.

Интересно ми е на какво ниво е България относно приемането на тази Директива.

Войната на боята

Винаги ми е било интересно, когато в българската преса излизат статии за конфликти между търговски марки.

Преди няколко седмици Пейо беше коментирал един поп-арт журналистически текст за смут настъпил около марката Нестинарка.

Google Alerts ми пуснаха това преди няколко дни.

Преди време  правех дипломна работа за защита на известните марки в Централна и Източна Европа и бях въвела в Google Alerts думите “trademarks” и “Bulgaria”. Излизат много рядко неща по темата.

За дипломната ми работа,  помолих  мои колеги  от съответните държави  да ми пратят съдебна пракитка. Един адвокат ми прати навремето доста обемна информация относно разрешаването на спорове между марки на българска територия.

 Останах с впечатлението, че ищците по-скоро се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията за да спрат нарушението. Всъщност се опитват да разрешат конфликта по административен път, а не по съдебен. И се стремят най-вече към прекратяване на нарушението, отколкото към финансово обезщетение.

Много интересна статия за културните конфликти по време на дела свързани с интелектуална собственост. Авторът разяснява някои особености на американската съдебна процедура.