Monthly Archives: August 2006

Българската мечта е оспорвана

Арбитражно решение на WIPO относно  собствеността на dreampropertiesbulgaria.com. Жалбоподавателят е отхвърлен, но слаба според мен аргументация на арбитъра относно  така наречения the risk of confusion. Koй е критерият за средностатистически консуматор? Българите англоговорящи ли са по принцип? Коя е територията, според която се съди вероятността за объркване. Интернет: всички говорим английски? Или датският арбитър Knud Wallberg смята така ? Арбитражните решения символ за право или за добър разум? Или липса и на двете.

Advertisements

DAVIDSI CODE

Новият френски закон за авторските права е обнародван днес в Journal Officiel. И ще влезне в сила в полунощ. Oтправям френскоговорящите читатели на този блог към текста. Къкрят на бавен огън коментари, които ще се появят скоро в този блог.  Teкстът представлява интерес и от сравнителноправна гледна точка, тъй като Франция е страна на силна защита на аторското право, но където цари и идеята за социализъм в изкуството…Поредната хибридна форма на територията на екстравагантността.