Monthly Archives: December 2006

адвокатски хонорари и Европа

Интересно решение на Европейския съд относно възможността да се слезне под регламентирания минимум на адвокатските хонорари. Конфликт с принципа за свободна конкуренция и търговия.

На френски: тук, а на английски: тук

Advertisements

Alfacell Corporation and GENESIS Pharma S.A. Announce Exclusive Licensing Agreement for ONCONASE in Southeast Europe

продължава

some news

“Champagne” (шампанско) първото географско означение защитено от Африканската Организация за Защита на Интелектуалната Собственост. (OAPI: Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)

Независимите адвокатски кантори са все още живи

Cтатия в Legal week за това как традиционните европейски адвокатски кантори устояват на англоамериканския напън.

Мобилният монопол във Франция беше наказан

Парижкият апелативен съд потвърди решението на Съвета по Конкуренцията (Conseil de la Concurrence, хомолог на българската КЗК), което наложи финансова санкция от 534 милиона евро на мобилните оператори Orange France, SFR и Bouygues Télécom. 

Това е най-тежката глоба наложена досега от тази институция.

Мобилните олигарси бяха наказани заради злоупотреба със съвместно господстващо положение, състоящо се в размяна на информация относно прекратените договори с клиенти, коeто позволява на всяка от компаниите да познава търговската политика на конкурентите си и да адаптира съответно своите търговски стратегии.

Google и патенти

Съвсем скоро разбрах от IPkat, че Гугъл предлагат тематично търсене: на патенти. Търсенето е насочено в база данни от 7 милиона регистрирани патенти.

Първоначално се получава основна информация за патетнта: дата на заявка, регистриране и име на изобретателя, евентуален лицензополучател…После имате достъп до цялостното описание и съдържание на патента (drawing, descriptons and claims).  Струва ми се, че търсенето е най-вече в базата данни на Американското Патентно Ведомство, която е,  безспорно,  най-добре организираната, но не дава пълна представа за териториалната защита на един патент.

Търсенето е лесно и видимостта на резултатите е добра. Въвеждате примерно electric guitar. После, чуквате на първия резултат от списъка и попадате на:

Abstract

Read this patent

View patent at USPTO

  Abstract | Drawing | Description | ClaimsAbstract
An electric guitar has a neck of a unitary elongated construction which is coupled to and extends through the body at least up to a location where a bridge and a tail piece are provided, and at least one member of a relatively hard wooden or light metallic material interconnecting the base portion of the neck to the body, whereby the acoustic characteristics of the guitar are greatly improved.

Patent number: 4126073
Filing date: Jul 6, 1976
Issue date: Nov 21, 1978
Inventor: Youjiro Takabayashi
Assignee: Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha

Current U.S. Classification
84293; 84291; 84267

International Classification
G10D 300; G10D 108

По принцип същото търсене можe да се прави и на официалния сайт на USPTO (Американското патентно ведомство). Предимството на  Google Patents,  според мен, е опростената презентация.

Интересно е също търсенето по име на изобретател. Въвеждате примерно ATANASOV и попадате на списък от изобретения, от които показвам следното:

Abstract

Read this patent

View patent at USPTO

  Abstract | Drawing | Description | ClaimsAbstract
An optical monitoring system for monitoring thin film deposition on a substrate includes a support bridge that is attached on an inside of a deposition chamber. The system further includes a fiber optic collimator having an optical fiber for incoming light, and another fiber optic collimator having an optical fiber for transmitted or reflected light from the substrate. The system further includes a shutter that is closed when a desired thin film thickness is deposited on the substrate.

Patent number: 6879744
Filing date: Jul 28, 2003
Issue date: Apr 12, 2005
Inventor: Georgi A. Atanasov
Primary Examiner: Brian Healy
Secondary Examiner: Ryan Lepisto
Attorney: Womble Carlyle

Current U.S. Classification
385/15; 356/630; 438/9

International Classification

Другата полезна функция е, че търсачката дава списък с подобни на търсените от вас изобретения.

А както казва IPkat, нов патент невинаги означава ново изобретение.

промени в директивата Телевизия без граници

Европейският парламент прие на първо четене промените в Директивата “Телевизия без граници”. Резюме на френски.