Monthly Archives: May 2007

the Justice Department will establish a second IP law enforcement coordinator in Sofia, Bulgaria

Първият е в Банкок. Северните американщите май се чувстват удобно в България, която става обичайно място за водене на тяхната презокеанска политика. Хм.

Още.  

Advertisements

малко съдебна практика от областта на марките

Тъй като България е членка на Европейската Общност, мисля, че ще е полезно за българите да имат поглед над това какво става в другите страни членки както и във Ведомството (OHIM) и Евросъда в Люксембург, където се прилага правото на Общността като цяло, включително и в областта на Индустриалната собственост.

Най-вероятно няма да имам време да коментирам всеки един споменат документ, но ако някой иска допълнителна информация или моето мнение може да пише на електронния ми адрес, както това еече се случва.

Иначе в блога ми анализирам текстове и информация, над които съм работила или които ме вълнуват специално.

Запазвам си правото да пиша на всякакви езици, в рамките на тези, които знам, защото живеем във време, където вече никой не те пита “знаеш ли английски”. 

Относно френския, това е любимият ми език. Не само, защото е красив, а защото чрез него  постигаш най-голяма точност в юридическия изказ. Това е езикът на правото и на преговорите.

Започваме.

Slovenian Intellectual Property Office
 
Application to register a trade mark consisting of the words WODKA MASZKA together with a depiction of two bulls and the legend ‘Moèna alkoholna pijaèa’ was not barred by any of Red Bull’s earlier registrations.

Antwerp Commercial Court, Belgium: 23rd February 2007


Bose’s application to invalidate LIFESTYLE IN DIGITAL, based on its earlier mark LIFESTYLE, is successful, on the basis that the word ‘lifestyle’ played an independent distinctive role in the later mark.

Court of Justices of the European Communities, 13th March 2007: Case C-29/05P
A significant decision on whether a Board of Appeal must not, may or must take account of evidence submitted after the deadline for an opposition hearing.

 Court of Justice of the European Communities (Seventh Chamber), 15th March 2007: Case C-171/06P

 Important ruling on the way to treat the fact that similar goods in opposition proceedings were sold from different outlets.

От дpугата страна…

Бегли европейски коментари относно мерките за борба срещу пиратството в България.