Monthly Archives: September 2007

Много интересна статия за културните конфликти по време на дела свързани с интелектуална собственост. Авторът разяснява някои особености на американската съдебна процедура.

Advertisements

Статия за търговията на ментета в България.

Във Франция отново ще се събират за обсъждане на незаконното зареждане на съдържание по Интернет.

Сегащният закон, който  е вече на една година, предвижда списък от юридически санкции за нарушителите.

Незаконното зареждане по Интернет се наказва с глоба от 38 евро, докато публикуването в Мрежата на защитено съдържание, без съгласието на притежателите на правата, е наказуемо с глоба от 150 евро.

Издателите на програми за зареждане на съдържание по Интернет се наказват с до 3 години затвор и 300 000 евро глоба, ако са ги предоставили умишлено на интернет ползващите.