Monthly Archives: November 2008

Проектозакон във Франция за борбата с пиратството в Интернет

Френското правителство предложи на Сената нов закон за борбата срещу пиратството, според който ще се създаде специализиран държавен орган, който може да спира до 1000 достъпа до Интернет на ден по молба на притежателите на авторски права нарушени в Мрежата.

Статия от Le Monde diplomatique, в която се коментират противоречията на френския закон с политиката на общността в тази област.

Advertisements